Ruimte voor Verschil

In harmonie samen leven

Slaan we de krant open, kijken we het nieuws of raken we met iemand in gesprek, dan gaat de discussie al gauw over groepen binnen de Nederlandse samenleving. We hebben het dan bijvoorbeeld over ‘de Marokkanen’, ‘de Turken’, ‘de Moslims’ of ‘de Christenen’. Ruimte voor Verschil wil culturen dichter bij elkaar brengen. Zo praten we straks niet meer over groeperingen, maar over ‘Nederlanders’.

 

Vaak weten mensen weinig van elkaar en dat kan leiden tot onbegrip en intolerantie. Zodra mensen echt met elkaar in contact komen, ontstaat er ruimte om vooroordelen en stereotypen te laten varen.

Ruimte voor Verschil wil naar een samenleving waarin we echt ‘samen leven’

Ruimte voor Verschil onderscheidt zich van andere initiatieven door de inzet van kunst en cultuur (in de ruimste zin van het woord). En we willen de mensen bereiken die anders niet gauw met elkaar in contact zouden komen.

Stichting Ruimte voor Verschil wil de kennismaking tussen verschillende leefwerelden bevorderen. Via activiteiten waarin ontmoetingen centraal staan, maar ook door het organiseren van exposities.

Een activiteit waarin ontmoeting centraal stond, was bijvoorbeeld het bezoek van een groep dames aan een theatervoorstelling. De dames kenden elkaar niet en gingen voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling met elkaar het gesprek aan.

Binnenkort start Cultural Cooking: Tijdens een workshop Cultural Cooking staat de keuken van een bepaald land centraal. Dit wordt in overleg bepaald. Jij kookt samen met Utrechters die daar hun roots hebben. Zij stellen de recepten samen en begeleiden de workshop. Voor de ingrediënten wordt gezorgd.