Bestuurslid - secretaris

Wil jij graag de kloof binnen de Nederlandse samenleving verkleinen? Wil je bestuurservaring opdoen? En wil je hierin veel ruimte voor eigen (creatieve) inbreng? Dan is de vacature van Bestuurslid - secretaris bij Stichting Ruimte voor Verschil misschien iets voor jou!

Vaak weten mensen weinig van elkaar en dat kan leiden tot onbegrip en intolerantie. Zodra mensen echt met elkaar in contact komen, ontstaat er ruimte om vooroordelen en stereotypen te laten varen.

Stichting Ruimte voor Verschil wil graag naar een samenleving waarin we echt samen leven.

De stichting werkt (nog) met een klein team. Het bestuur van de stichting controleert en denkt mee, maar is verder op afstand.
Verantwoordelijkheid voor / uitvoering van de projecten en plannen ligt bij het team.

Het bestuur van de stichting heeft de volgende taken:
• Vaststellen van het beleid (begroting, beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening);
• Monitoren van de voortgang van projecten (o.a. op basis van periodieke voortgangsrapportages);

In de statuten zijn de regels ten aanzien van de besluitvorming geregeld.

Voor het bestuur is de stichting op zoek naar een

Bestuurslid - secretaris

Wij zoeken een teamspeler die:
• mee wil denken over uit te voeren projecten / activiteiten;
• maatschappelijk betrokken en enthousiast is;
• verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
• in overleg met de voorzitter de bestuursvergaderingen voorbereidt (agenda, uitnodiging etc.) en na afloop van de vergaderingen een (beknopt) verslag / actielijst opstelt;
• liefst zo snel mogelijk wil starten, in overleg

Wij bieden:
• Een omgeving waarin je veel kunt doen en leren;
• Mogelijkheden om je te ontwikkelen;
• Uitbreiding van je netwerk;
• Werkervaring voor op je CV;
• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers;
• Zelfstandig, uitdagend en afwisselend werk in een enthousiast team

De bestuursvergaderingen vinden 4 x per jaar plaats, in de avonduren. Totaal wordt er van de secretaris een tijdinvestering gevraagd van ongeveer 40 uur per jaar, waarvan 16 uur m.b.t. (voorbereiding, bijwonen en opstellen notulen / actielijst van) de vergaderingen. We vinden het belangrijk dat je mee wilt denken over de inhoud van projecten / activiteiten. Maar het belangrijkst vinden we dat jij je in deze positie kunt ontwikkelen.
De functie is onbezoldigd.

Heb je vragen over de vacature of wil je reageren? Mail dan een korte motivatie en CV naar info@ruimtevoorverschil.org. Wij zien je reactie graag tegemoet!